KAZDAĞLARI
Ana Sayfa
Yeri
Coğrafi Özellikleri
Bitkileri
Hayvanları

Kültür Değerleri

Fotoğraf Galerisi

Gezi Güzergahları

Yakın Çevremiz

Uzaklar

Kılavuzluk Hizmetleri

Konaklama

Ziyaretçi Defteri

İletişim


<1>      <2>      <3>    <4>     <5>

 

Demet ÇAVUŞGİL     (Çanakkale TEMA İl Temsilcisi)

 

ÖLÜNCEYE KADAR SİYANÜRLÜ ALTINA HAYIR

 

5 Haziran 2004 yılında yürürlüğe giren Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile madencilikle ilgili pek çok yasada değişikliğe gidildi, yönetsel işlemlerde ayrıntılı düzenlemeler yapıldı

Orman alanları ,milli parklar,özel koruma alanları,ağaçlandırma alanları,tabiat alanları,doğal ve kültürel sit alanları,tarım alanları,meralar,sulak alanlar,kıyılar,karasuları,kentlerin imar alanları,turizm bölgeleri,su havzaları madencilik faaliyetlerine açıldı.Maden arama faaliyetleri Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) kapsamı dışına çıkarıldı.Arama izinleri toplam rezervin %10 ‘nun işletilmesine izin verirken, rezerv miktarının belirlenmesi de madenci firmanın beyanına bırakıldı

Ülkenin her bölgesinden,her alanda maden arama faaliyetleri şikayetleri TEMA Vakfı genel merkezine ulaştı. Son altı ayda 95 ayrı noktadan ihbar yağdı.Ülkenin en önemli doğa koruma alanlarından biri olan Kaz Dağlarında yaşanan sorun ne yazık ki buzdağının görünen ucu.Atmışlar öncesi dünyasının ekonomi anlayışını yansıtan,çağ dışı,doğal zenginliklerin yok olmasına, yeraltı ve yer üstü su rezervlerinin kimyasallarca kirlenmesine,tarım alanlarının daraltılmasına neden olan bu yasa kabul edilemez.İnsanımızın da doğamızın da Maden Kanununa sırtını dayayarak gerçekleştirilen yağmaya ve tahribata tahammülü kalmamıştır.

TEMA Vakfı 21 Haziran 2005 tarihli Madencilik Faaliyetleri için izin yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından 02 Ağustos 2005 ‘ te bu yönetmeliğin iptali hakkında Danıştay 8’nci Dairesinde dava açmıştır.

Nisan 2007’de Madencilik Faaliyetleri için izin Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak ,ruhsat izinleri için idareden gelecek onay süreleri yarı yarıya azaltıldı.Bunun üzerine 31 Mayıs  2007 tarihinde Danıştay 8’nci Daire’de TEMA Vakfı tarafından ikinci dava açıldı.Her iki dava da devam etmektedir.

Dünyadaki 200 en önemli ekolojik bölgeden biri olan Kaz dağları,Alplerden sonra dünyanın en fazla oksijen üreten ikinci bölgesidir.Yöre orman,,orman altı bitki örtüsü ve sahip olduğu endemik türleriyle çok zengindir.Bu özellikler,eko-turizm açısından büyük önem taşımaktadır.Bölgede tarımsal potansiyel de yüksektir.Zeytincilik,bahçe bitkileri  başat ihraç ürünleri olup,   Çanakkale domatesi , Ezine peyniri dünyaca ünlüdür.

         Kaz Dağlarının Antik tarih ve kültürel zenginliği tartışılmaz olup pek çok efsane ve filmin konusu olmuştur.  Günümüz sanatını da besler özelliğiyle dünyaca ünlü TROYA filmi de bir antik Kaz Dağı  öyküsüdür.

Kaz Dağının 37 noktasında 11 firma tarafından yürütülen altın arama faaliyetleri bu ender güzellik ve zenginlik abidesini yıkmaya yönelik bir saldırı niteliğindedir .Altın işletmelerince kullanılan siyanür liçi bölgeye geriye dönük ve ileriye yönelik onarılamaz zararlar verecektir.

Mevcut 3213 sayılı Maden Yasası ve Madencilik Faaliyetlerin için izin Yönetmeliği derhal değiştirilerek, ülkemizde maden arama faaliyetleri çağdaş ülkeler düzeyine çıkarılmalıdır.

Bergama’da altın arayıcı şirketlere karşı yürütülen mücadeleye bir gönderme yaparak

‘ÖLÜNCEYE KADAR SİYANÜRLÜ ALTINA HAYIR’ 

 

Demet ÇAVUŞGİL        (Çanakkale TEMA İl Temsilcisi)

GSM No.0532 498 94 46

 
 
    

     KAZDAĞLARI , İDA DAĞI , KAZDAĞI , KAZDAGLARİ , kazdağlarının bitkileri , kazdağları fotoğrafları , edremit , akçay , güre , altınoluk

 

                 Fotoğrafların  izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.